EKO-STAVSOL s.r.o.

Sme partia ľudí so skúsenosťami, ktorí dodržiavajú dohodnuté termíny. Dobré vzťahy s klientmi budujeme v prvom rade vysokou kvalitou práce vlastných strojníkov, vodičov a montážnych pracovníkov.

Garantujeme Vašu spokojnosť

Dobré meno sme si urobili v Trenčianskom regióne za viac ako 25 rokov pod obchodným menom Jozef Janiš – EKO-STAVSOL. Ušetríme Vaše finančné prostriedky správnym poradenstvom, plánovaním a zodpovedným prístupom, pravidelnou dostupnosťou sypkých materiálov, skúseným tímom a dostatočným parkom strojov a vozidiel.

Stavebné práce

Postavíme oplotenie vašej nehnuteľnosti, oporné múry a trativody.

Základové dosky

Pre všetky druhy stavieb a na kľúč. Zvládneme aj neštandardné podložia.

Inžinierske práce

Vybudujeme vodovodné, kanalizačné, NN alebo plynové prípojky, dažďovú a splaškovú kanalizáciu.

Dodávky betónu

Dodáme kvalitný certifikovaný betón v rôznych pevnostných triedach.

Výkopové, zemné práce

Vykonáme strojmi z vlastného vozového parku. Samozrejme, v dohodnutom termíne.

Dodávka materiálov

Cement, suchý betón a sypký materiál dodáme podľa možnosti obratom.

Novinky

Ubytovanie

Pripravujeme pre našich zákazníkov ubytovanie v dvojlôžkových, trojlôžkových izbách s väčším komfortom.  Čoskoro Vás budeme informovať.

Kontakty

EKO-STAVSOL s.r.o.,
913 03 Drietoma 707
Tel.: +421 32 649 91 19
E-mail: info@ekostavsol.sk

 

Pavol Bariš
konateľ, stavebná výroba
Mobil: +421 903 646 186 

 

Ing. Michal Kováčik
konateľ, ekonomicke oddelenie
Mobil: +421 911 202 951

EKO-STAVSOL s.r.o., 913 03 Drietoma 707